WERKEN AAN GEZONDE TEAMS

Eerst weten waar je staat en dan samen de koers uitzetten. Dat doe ik ? in bestaande, veranderende en nieuwe teams. Er wordt gezorgd voor een gezonde teamdynamiek, samenwerking en begrip worden bevorderd. Zo wordt het werkplezier én de resultaten op de werkplek verbeterd! Wat daarvoor nodig is:

  • collega’s die elkaar kennen en aanvullen
  • collega’s die conflicten snel, open en fair kunnen oplossen
  • teams met een inspirerende visie en heldere strategie
  • teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling

De eerste stap is een gedegen analyse: de teamfoto met behulp van de Teamscan D3rdeweg. (link) Deze vormt de basis voor een met elkaar opgesteld teamontwikkelplan en zorgt voor focus en beweging!

Na deze gedegen analyse en een gezamenlijk opgesteld teamontwikkelplan is het tijd om gericht aan de slag te gaan. Een mix van werkvormen, methodieken en instrumenten wordt ingezet. Vaak wordt gebruik gemaakt van het DISC-profiel en meten we na de interventie nogmaals de gezondheid van de werkrelaties met behulp van de Teamscan D3rdeweg (link). Hierdoor wordt zichtbaar wat de interventies hebben opgeleverd.