Samen werken aan
ongedachte oplossingen!

Waar we het perspectief van standpunten verleggen naar belangen en behoeften, vinden we oplossingen voor een onverwachte (derde)weg. Dat biedt hoopvolle mogelijkheden als personen, medewerkers en teams zichzelf of elkaar dreigen kwijt te raken.
lees meer

De online Teamscan D3rdeweg geeft u inzicht in de werkrelatie op team-, afdelings- of organisatieniveau. Er wordt een ‘foto’ gemaakt van de acht belangrijkste factoren die de werkrelatie beïnvloeden. Een klant zei: ‘Een helder en objectief beeld van de werkrelaties in ons team en concrete handvatten om…

Quickscan

Het perspectief van standpunten verleggen naar belangen en behoeften.

Mensen en groepen collega’s die vastzitten in hun onderlinge werkrelatie helpen bij het losmaken daarvan. Ze te motiveren zich opnieuw te verbinden. Dat is de belangrijkste drive in mijn werk.

Actueel

Elke dag een Mandela-kwartiertje

augustus 16th, 2023|0 Comments

  Niet iedereen die macht krijgt, kan deze verantwoordelijkheid aan. Wat kunnen we leren van Nelson Mandela? ‘Macht’ is een neutraal begrip. Het krijgt pas zijn inkleuring als wij er vorm aan geven: macht is

Samen een matras maken. Teamwork!

maart 31st, 2021|0 Comments

Als je het voor elkaar zou kunnen krijgen om alle neuzen binnen een organisatie in dezelfde richting te laten wijzen, dan zou je, ongedacht de concurrentie, iedere bedrijfstak kunnen domineren, en iedere markt, altijd.’  Patrick

Was nou eerder gekomen!

februari 12th, 2021|0 Comments

De D3rdeweginterventie. Vóór er ruzie ontstaat, medewerkers ziek worden of vertrekken. Bij 9 van de 10 mediations die ik als MfN registermediator begeleid is de escalatiegraad hoog en zit één van de partijen ziek thuis.