Als een conflict te lang voortduurt, is mediation bijna altijd sneller, goedkoper en bevredigender dan welke andere benadering ook.

Mediation, wat is dat?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij personen die met elkaar een conflict hebben, samen in gesprek gaan en onder begeleiding van een mediator op zoek gaan naar een oplossing die hun beider belangen dient. Als MfN register mediator draag ik zelf geen oplossingen aan, maar zorg voor een veilige, respectvolle sfeer tijdens de gesprekken die ik begeleid. Ik ben onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Ik ben verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces en bemoei me verder niet met de inhoud.

Mediation, hoe werkt het?

We beginnen met het samen terugkijken: wat zijn de pijn- en de standpunten? Waar zitten de verstoringen? In deze fase help ik de communicatie tussen partijen weer op gang te brengen en betrokkenen beter naar elkaar te laten luisteren. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor wat de ander denkt of vindt en voor elkaars beleving. Als dit is bereikt, kan er naar de toekomst worden gekeken en daar ligt ook de toegevoegde waarde van mediation. Er wordt naar oplossingen gezocht, standpunten worden omgebogen naar belangen, wensen of behoeften van partijen. Ik begeleid de partijen bij het vinden van hun eigen oplossing, waarvoor ze ook zelf verantwoordelijkheid dragen. De gemaakte afspraken worden in een (vaststellings)overeenkomst vastgelegd. Met de ondertekening daarvan wordt de mediation afgesloten.

Voordelen van mediation

Onderzoeken hebben aangetoond dat, als een conflict te lang voortduurt, mediation bijna altijd sneller, goedkoper en bevredigender is dan welke andere benadering ook, waaronder ‘niets doen’. Een aantal voordelen:

 • toekomstgericht
 • gericht op win – win
 • In veel gevallen (deel)herstel van de onderlinge relatie
 • flexibel en informeel
 • constructief
 • vertrouwelijk en besloten
 • actieve inbreng van partijen
 • deskundige begeleiding
 • geeft ruimte voor creatieve oplossingen
 • voorkomt onnodige (verdere) beschadiging van relaties
 • relatief snelle oplossing (gemiddeld tussen de 2 á 3 sessies van maximaal 2 uur)
 • relatief goedkoop

De mediation vindt plaats conform de kwaliteitseisen van de Mediatiorsfederatie Nederland (MfN) en volgens de Gedragsregels voor MfN-Registermediators. logo van MfN staat op ‘wie zijn wij’

Teammediation en teamcoaching bij conflicten

Heeft u te maken met conflictsituaties of geroddel binnen uw team of afdeling? Ik bemiddel en coach ook bij werkgerelateerde conflicten op groepsniveau. Ik help u de oorzaken te inventariseren, prioriteiten te stellen en oplossingen te bedenken. Dit zowel binnen als tussen teams. Hiervoor zetten wij onder andere de Teamscan Derde Weg in. Zo nodig begeleiden we onderhandelingen tussen partijen. Lees hier meer over de Teamscan Derde Weg.