TJEERD BOERSMA

 

‘Ik wil die sinaasappel!’, ‘Nee, ik heb ‘m helemaal nodig, geef hier!’

Twee kinderen maken ruzie om de laatste sinaasappel die in huis is.
Wat zou u doen als u de ouder van hen was…?

De sinaasappel staat voor mijn drive om ongedachte mogelijkheden te ontdekken bij schijnbaar (on)overkomelijke moeilijkheden en ontwikkelingsvraagstukken. Met teams, individuele medewerkers en leidinggevenden zoeken naar de derde weg. Verder kijken dan de ingenomen standpunten: naar onderliggende belangen en behoeften van het individu en/of team. Dit vanuit de overtuiging dat dit de basis is om nieuwe, duurzame oplossingen of vervolgstappen te bedenken: de derde weg!

Daarbij wil ik de dialoog bevorderen, zowel de vaardigheid als de houding. Hierdoor wordt er echt naar elkaar geluisterd en voelen mensen zich gehoord en verbonden.

‘Waarom heb je die sinaasappel nodig?’

Ik wil mensen bij elkaar brengen en bijdragen aan herstel van de werkrelatie. Zodat het (zelf)vertrouwen weer kan gaan groeien. Ik geloof dat ‘op weg gaan’ nodig is om verder te komen. In zo’n proces met jezelf, met een collega of binnen teams weet je vaak niet waar die weg naar toe gaat en welke zwenkingen en afbuigingen het neemt, maar wel dat het iets nieuws oplevert, wat nooit ontdekt was als we ‘thuis’ waren gebleven!

‘Omdat ik een glas sap nodig heb…’

Mijn werkwijze is oplossingsgericht en confronterend, met respect voor alle partijen. Ik ben hartelijk, direct, enthousiasmerend, realistisch en humoristisch. Sterk in het weer op gang brengen van verstoorde processen in de rol van mediator, procesbegeleider en coach. Ik focus me daarin op het ombuigen van standpunten naar belangen en behoeften en sta bekend als meerzijdig partijdig, veilig confronterend en hardnekkig hoopvol. Rechtvaardigheid en eerlijkheid staan daarbij voor mij voorop.

‘Oh, en ik heb de schil nodig voor in de salade…’

Mensen en groepen collega’s die vastzitten in hun onderlinge werkrelatie helpen bij het losmaken daarvan. Ze te motiveren zich opnieuw te verbinden. Dat is de belangrijkste drive in mijn werk.

T +31 (0)6 – 551 428 09
E tjeerd@derdeweg.nl