Medewerkers hebben recht op veilige, integere en gezonde werkplek. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het bieden van veiligheid aan iedere medewerker. Dit is verankerd in de Arbowet.

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of (een vermoeden) van mis-standen is het belangrijk dat medewerkers iemand in vertrouwen kunnen raadplegen.Als organisatie doe je er dus goed aan om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze heeft vanuit een onafhankelijk positie 3 hoofdtaken: advisering en begeleiding, preventie en voorlichting, klachtenregistratie en rapportage. De vertrouwenspersoon voorkomt en beperkt uitval door adequate opvang, begeleiding of doorverwijzing.

Wat je zoal van een vertrouwenspersoon kunt verwachten

  • Eerste opvang, hulp en advies
  • Ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op ongewenste omgangsvormen
  • Bewaken van een juist verloop van de afhandeling van klachten en gemaakte afspraken
  • Verlenen van nazorg
  • Verwijzing naar andere hulpverleners en diensten
  • Bijdragen/meedenken over het ontwikkelen van beleid van de organisatie

Wat een vertrouwenspersoon oplevert

  • Escalatie vóór zijn
  • Ziekteverzuim vóór zijn
  • Formele klachten voor zijn
  • Medewerkers in hun kracht zetten

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen of integriteit

Wij zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit en aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen).