Als je het voor elkaar zou kunnen krijgen om alle neuzen binnen een organisatie in dezelfde richting te laten wijzen, dan zou je, ongedacht de concurrentie, iedere bedrijfstak kunnen domineren, en iedere markt, altijd.’

 Patrick Lencioni

Samen in kleine groepjes een matras maken, zoals mijn vader dat deed in de matrassenfabriek van zijn vader. Teamwork. Iedereen erkent het belang ervan, maar toch functioneert 80% van de teams onvoldoende. Teamwork lijkt moeilijk, ongrijpbaar ook. Toch zijn er een aantal redelijk eenvoudige principes waaraan je als team kunt werken waardoor echt teamwork mogelijk wordt. Het ligt niet zozeer aan die principes waardoor teams niet optimaal functioneren, maar aan onze moeite om er aan vast te houden en ze dag in dag uit in praktijk te brengen!

De principes van echt teamwork

De principes voor echt teamwork zijn onder andere gebaseerd op de onderzoeken en publicaties van Patrick Lencioni. Uit het totaal van de door ons gebruikte bronnen komen de volgende 8 factoren van echt teamwork naar voren: Vertrouwen – Conflictvaardigheid – Betrokkenheid – Verantwoordelijkheid – Resultaat – Autonomie – Dialoog –  Leiderschap lees meer

Hoe brengen we in ons team die principes in praktijk?

De eerste stap is een inspirerende Teamdiagnose. Een gedegen analyse: de teamfoto met behulp van de online Teamscan D3rdeweg, waarin bovenstaande 8 principes zijn verwerkt. Op een teamdiagnosedag worden de resultaten met elkaar besproken en een teamontwikkelplan met elkaar opgesteld, dat moet zorgen voor voortdurende focus en beweging.

De tweede stap. Investeer in Teamontwikkeltrajecten. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

  • Trainen op de de eerste 2 principes van Lencioni: vertrouwen en conflictvaardigheid.
  • Trainen op andere thema’s die voorvloeien uit de teamdiagnose.

Persoonlijke coaching kan ter ondersteuning van deze programma’s geboden worden. Een mix van werkvormen, methodieken en instrumenten wordt ingezet. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van het DISC-profiel.

Contact

Neem contact met me op voor 1 gratis link voor de uitgebreide Teamscan D3rdeweg en/of een vrijblijvende kennismaking. Dat kan fysiek, maar ook via beeldbellen.

Kom samen zoeken naar ongedachte mogelijkheden!

Ik wens je een fijne dag toe!

Tjeerd Boersma