Vertrouwen
Als collega’s elkaar vertrouwen, bereid en in staat zijn zich kwetsbaar op te stellen naar elkaar, dan vormt dat de belangrijkste pijler voor duidelijk betere teamprestaties. Langdurig onderzoek toont aan: meer vertrouwen = meer winst.

 • Lencioni, P. (2009) De 5 frustraties van teamwork. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij   Business Contact.
 • Costa, A. (2003). Work team trust and effectiveness. Emerald.
 • Schippers, M. (2003). Reflexivity in teams. Ridderkerk: Ridderprint.
 • Mohd, I., Omar, M., & Asri, T. (2016). Organizational Conflicts: The Effects on Team Effectiveness in a Malaysian Statutory Body. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.
 • Weisfelt, P. (2017). De geheimen van de groep. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam.
 • Covey, Stephen M.R. Slim vertrouwen. Amsterda,/Antwerpen Business Contact

Conflictvaardigheid
De bereidheid en het vermogen om je echt uit te spreken over je mening. Als collega’s bewust de wrijving opzoeken en openlijk de strijd aangaan over ideeën, dan levert dat creativiteit en nieuwe ideeën op. Het snel aanpakken van conflicten stopt eventuele escalatie binnen het team.

 • Lencioni. P. (2009) De 5 frustraties van teamwork. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.
 • De Dreu, C., & van Vianen, A. (2001). Managing relationshop conflict and the effectiveness of organizational teams. Journal of Organizational Behavior, 309-328.
 • Jehn, K., & Mannix, E. (2001). The Dynamic Nature of Conflict: a longitudinal study of intragroup conflict and group performance. Academy of Management Journal, 238-251.
 • De Dreu, K., & Weingart, L. (2003). Task Versus Relationship Conflict, Team Performance, and Team Member Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 741-749.
 • Peterson, R., & Behfar, K. (2003). The dynamic relationshop between performance feedback, trust, and conflict in groups: A longitudinal study. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102-112.
 • Alblas, G., & Wijsman, E. (2009). Gedrag in organisaties. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V
 • Mohd, I., Omar, M., & Asri, T. (2016). Organizational Conflicts: The Effects on Team Effectiveness in a Malaysian Statutory Body. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.

Betrokkenheid
De bereidheid en het vermogen om afspraken glashelder te maken en te werken vanuit complete instemming. Besluiten en actieplannen worden gesteund.

 • Lencioni. P. (2009) De 5 frustraties van teamwork. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.

Verantwoordelijkheid. De bereidheid en het vermogen om elkaar aan te spreken op schadelijk gedrag en matige prestaties dat het realiseren van overeengekomen activiteiten belemmert.

 • Lencioni. P. (2009) De 5 frustraties van teamwork. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.
 • Peterson, R., & Behfar, K. (2003). The dynamic relationshop between performance feedback, trust, and conflict in groups: A longitudinal study. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102-112.
 • Geister, S., Konradt, U., & Hertel, G. (2006). Effects of Process Feedback on Motivation, Satisfaction, and Performance in Virtual Teams. Small Group Research, 459-489.

Resultaat
De bereidheid en het vermogen van teamleden zich te concentreren op het bereiken van gezamenlijke resultaten en doelstellingen. Hierbij wordt het persoonlijk belang ondergeschikt gemaakt aan het teambelang.

 • Lencioni. P. (2009) De 5 frustraties van teamwork. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.
 • Katzenbach, J., & Smith, D. (2005). The Discipline of Teams. Harvard Business Review, 2.
 • Haas, M., & Mortensen, M. (2016). The Secrets of Great Teamwork. Harvard Business Review, 72.
 • Cordery, J., Morrison, D., Wright, B., & Wall, T. (2010). The impact of autonomy and task uncertainty on team performance: A longitudinal field study. Journal of Organizational Behavior, 240-258.

Dialoog
Dit heeft betrekking op een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt. Hierbij komen beiden evenwaardig aan bod en hebben beiden de kans hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen. Er wordt bijvoorbeeld de tijd genomen goed naar elkaar te luisteren. Verschillen worden ontdekt, wat leidt tot nieuwe inzichten en verrijking van de relatie, de onderlinge samenwerking en verbetert de resultaten.

 • Hoegl, M., & Germuenden, H. (2001). Teamwork Quality and the succes of Innovative Projects. Organization Science, 435-449.
 • Ven, C. v. (2016, december). Dialoog. Opgehaald van www.ensie.nl: https://www.ensie.nl/cristel-van-de-ven/dialoog

Autonomie
Autonomie is de innerlijke vrijheid om doelgericht bij te dragen aan de systemen waarbinnen gefunctioneerd wordt. Het hebben van een bepaalde vrijheid en zelfstandigheid in het werk. De ruimte om zelf zaken te regelen binnen kaders, geeft meer motivatie.

 • Bion, W. (1961). Experiences in Groups. London/New York: Routledge.
 • Cordery, J., Morrison, D., Wright, B., & Wall, T. (2010). The impact of autonomy and task uncertainty on team performance: A longitudinal field study. Journal of Organizational Behavior, 240-258.
 • Weisfelt, P. (2017). De geheimen van de groep. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam.

Leiderschap
Een leider geeft het goede voorbeeld bij het hanteren van bovenstaande principes. Het is belangrijk dat een leidinggevende benaderbaar en transparant is en ook duidelijk aangeeft wat de richting is. De leidinggevende geeft vertrouwen en ruimte om fouten te maken. De kwaliteit van de relatie en interactie is een goede voorspeller voor resultaten op zowel het niveau van individu, team als organisatie.

 • Lencioni. P. (2009) De 5 frustraties van teamwork. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.
 • Fiedler, F. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill.
 • Blake, R., & Mouton, J. (1972). The Managerial Grid. Advanced Management Office Executive.
 • Blake, R., & Mouton, J. (1981). The Versatile Manager, a Grid Profile. Dorsey: Irwin.
 • Burke, C., Stagl, K., Klein, C., G.F, G., Salas, E., & Halpin, S. (2006). What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The Leadership Quarterly, 303.
 • Thuis, P. (2010). Toegepaste organisatiekunde. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv.
 • Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust. The Leadership Quarterly, 270.
 • Chou, H., Lin, Y., Chang, H., & Chuang, W. (2013). Transformational Leadership and Team Performance: The Mediating Roles of Cognitive Trust and Collective Efficacy. SAGE.
 • Cozijnsen, A. (2013). Organisatie en verandering in de praktijk. Hilversum: Concept Uitgeefgroep.
 • Weisfelt, P. (2017). De geheimen van de groep. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam.