Als collega’s elkaar vertrouwen en bereid en in staat zijn zich kwetsbaar op te stellen, dan vormt dat de belangrijkste pijler voor duidelijk betere teamprestaties. Langdurig onderzoek toont aan dat meer vertrouwen leidt tot meer winst. 

 

Twee mooie zinnen, maar hoe doe je dat als leider?

Dat is nog niet zo makkelijk! Maar één principe is in ieder geval van groot belang:

‘The leader goes first’

Misschien ken je wel zo’n moment dat dat gebeurde: de leidinggevende die aan het begin van de meeting zei dat hij het ook niet allemaal wist, een fout toegaf, zich kwetsbaar toonde, zonder aarzelen om hulp vroeg, etc..

Heb je al een beeld? ..en weet je nog wat het effect was?

De kans groot is dat de teamleden zich uitgenodigd hebben gevoeld om ook aan te geven wat hun echte vragen waren, zodat de werkelijke issues op tafel kwamen en er echte vooruitgang werd geboekt.

Trouwens, ook een behoorlijke kans dat je geen herinnering naar boven kunt halen. Het is ook niet makkelijk… Maar of je het nu wilt of niet, als leider ben je één van meest bepalende factoren voor de ontwikkeling van echt teamwork!

 

Belofte
In de training “Bouwen aan vertrouwen. Als leider. Als team”, staat de belofte centraal dat leiders leren om zichzelf en hun team beter in positie te brengen door te groeien in vertrouwen in zichzelf en elkaar. Dit als belangrijkste en eerste stap naar een beter resultaat.

Hoe?
Leiders ondersteunen in zijn/haar taak om het team aan te sturen, te ontwikkelen. Samen met collega’s (uit andere organisaties) leer je over jezelf als leider, hoe een gezonde teamdynamiek ontwikkeld kan worden en hoe je met je eigen team de samenwerking versterkt.
Samen met Jacolien van den Steenhoven, met wie ik deze training heb ontwikkeld, gaan we aan de slag. Ook met je eigen team, op een manier die is afgestemd op en met jou. Voor de thema’s die aan bod komen tijdens de training klik hier.

Proeverij
Op woensdag 24 november van 9.30 uur – 10.15 uur organiseren we een gratis online webinar waarin we nog meer ingaan op het thema van vertrouwen, er ruimte is voor vragen en informatie wordt gegeven over de training. Geef je op via jacolien@originalcoaching.nl.

In de komende weken vertellen we wekelijks iets over een thema dat tijdens de training voorbij komt.

Hartelijke groet.
Jacolien van den Steenhoven
Tjeerd Boersma