Doel/belofte

Leiders leren om zichzelf en hun team beter in positie te brengen door te groeien in vertrouwen in zichzelf en elkaar. Dit als belangrijkste en eerste stap naar een beter resultaat.

 

Uitwerking doel

Leiders ondersteunen in zijn/haar taak om het team aan te sturen, te ontwikkelen. Samen met collega’s (uit andere organisaties) leren hoe een gezonde teamdynamiek ontwikkeld kan worden en hoe je met elkaar de samenwerking versterkt.

 

Doelgroep

 • Leiders van teams met een ‘aansturende bevoegdheid’. In ieder geval uit de zorg, maar ook daarbuiten.
 • Tussen de 1 – 4 jaar ervaring als leidinggevende.

 

Wakkerliggers, wat herken je hier van?

Leiders:

 • hebben te weinig kennis en ervaring met aspecten van teamontwikkeling
 • kennen vaak maar 1 stijl van aansturen
 • hebben moeite hun positie in te nemen. Ben ik van het team, sta ik er boven? Voelen zich nogal eens een ‘sandwich’. Onzekerheid, plat gedrukt.
 • vinden het lastig om constructief met conflict en meningsverschillen om te gaan.
 • zijn gewend om problemen direct en zelf op te lossen, i.p.v. even te wachten, afstand te nemen, reflecteren en te delegeren.
 • vinden uit-, af- aanspreken over het algemeen lastig.
 • hebben er moeite mee om goed om te gaan met weerstand die met veranderingen gepaard gaat.
 • Vinden het lastig hun medewerkers te binden en te boeien.

 

Wat is het unieke van deze training?

 • Eerst investeren in de leider en van daaruit in het team. Dit vanuit de gedachte dat de leider één van de meest bepalende factoren is en een grote verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van echt teamwork. “The leader goes first”.
 • Bewustwording van leider over zijn/haar voorbeeldgedrag naar anderen.
 • Aansluiten bij de kracht van de natuurlijke voorkeuren en eigenschappen van de leider. De sterke punten van iedere deelnemer worden duidelijk en zijn/haar ontwikkelpunten. Daarnaast krijgt men inzicht hoe om te gaan met teamleden die een andere natuurlijke voorkeur hebben.
 • On the job/Met eigen team aan de slag /Via leider in heel team geïnvesteerd: Het programma wordt aangeboden inclusief een ‘on the job’ De deelnemers worden individueel begeleid bij het maken van een gedegen analyse van het functioneren van zijn/haar eigen teammiddels een online teamscan gebaseerd op de ideeën van Lencioni en het opstellen van een teamontwikkelplan. Via de leider wordt hierdoor in een heel team geïnvesteerd.
 • Men leert om verbinder, samenbinder, op meerdere niveaus in de organisatie te zijn (met team, maar ook met management)
 • Mix van theorie en praktijk. De aangeboden theorie wordt steeds gekoppeld aan individuele thema’s van de deelnemer en persoonlijk gemaakt: wat betekent dit voor jou en wat ga jij er mee doen?
 • Persoonlijke coaching. In het programma is ruimte gemaakt voor minstens 1 coachingsgesprek t.a.v. eigen individuele thema’s
 • Leren met en van teamleiders uit andere organisaties (o.a. via intervisie).
 • App groep voor deelnemers tijdens de training voor onderlinge vragen en kennisuitwisseling.

 

Overige uitgangspunten

 • (Power)sessies van 1 dagdeel.
 • Interactief van opzet
 • Integer
 • Leren op hoofd-, hart-, handen niveau. Uitnodigen en uitdagen
 • Hybride: zowel f2f als online via webinar
 • Programma kan aangepast worden als daar behoefte aan is en wij het kunnen bieden.

 

Van te voren

 • Individuele intake. Vrijblijvend. Toelichting programma + leervraag deelnemer
 • MyersBriggs test (MBTI) ‘Basis’ of DISC test

 

DE TRAINING

  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5
Titel Ik als leider Leiding-geven aan teams 1 Aan de slag met je eigen team Intervisie Leiding-geven aan teams 2
Belofte Zicht op waar deelnemer aan gaat/wil werken, bewustwording is toegenomen Deelnemer weet wat een sterk team is. Kent eigen conflictstijl. Kan gaan oefenen met coachings-model. Een gedegen analyse van het teamfunctio-neren door en met het eigen team. Opgesteld teamontwikkel-plan.

 

Intercolle-giaal contact, ondersteuning, inzicht en advisering bij persoons- en functiegebon-den vraag-stukken en knelpunten in de eigen werksituatie. Zicht op weerstanden bij eigen verander-traject en next step.

Keuze ge-maakt welke stijl van lei-dinggeven elk teamlid nodig heeft.

                                                                         Blok 6. Coachingsgesprek 

 

UITWERKING

Blok 1: Ik als leider

 • Kennismaking/doelstelling
 • Uitleg totaal programma en opzet
 • Intro MBTI/DISC
 • Interactieve workshop waarin mensen hun profiel helder krijgen middels oefeningen
 • Ontwikkelthema’s voor mij als leider vanuit MB
 • Voorbereiden uitvoering 360 graden feedback

 

Blok 2: Leidinggeven aan teams 1

 • Intro op ‘succesvolle en effectieve teams’ met een eerste ‘analyse’ van eigen team
 •  Vertrouwen als basis (Lencioni)
 • Conflicten snel, open en fair oplossen, conflictstijl (TomasKilmann test)
 • Coachend leidinggeven inclusief introductie coachingsmodel. Leider wordt uitgenodigd om een coachingstraject met 1 of 2 van zijn medewerkers te starten.
 • Voorbereiding teamanalyse eigen team
 • Reflectie op eigen situatie, ontwikkelpunten

 

Blok 3: Aan de slag met je eigen team!

 • Van het team waaraan de desbetreffende leider leiding geeft wordt een uitgebreide teamanalyse via de online Teamscan D3rdeweg gemaakt. Zie https://derdeweg.nl/expertise/teamscan/ en een teamdiagnosedagdeel georganiseerd waarbij de resultaten door de leider met het team worden besproken en een teamontwikkelplan met elkaar wordt opgesteld, dat moet zorgen voortdurende focus en beweging.
 • Maatwerk begeleiding: van zelf als trainer het dagdeel begeleiden tot aan helemaal alleen door leider (wel altijd voorbereidingsgesprek)
 • Reflectie op eigen situatie, ontwikkelpunten

 

Blok 4: Intervisie

 • Intro op intervisie.
 • Groepsgewijs bespreken van casuïstiek m.b.t leidinggeven aan het team/On the job ervaring.
 • Het mag ook een coachingstraject tav een medewerker betreffen waar de TL vragen bij heeft.
 • 2 groepen

 

Blok 5: Leidinggeven aan teams 2

 • Omgaan met weerstand – leidinggeven aan verandering
 • Situationeel leidinggeven
 • Fasen van teamontwikkeling (waar zit je met je eigen team?)
 • Vragen/thema’s uit de groep
 • Afsluiten/vieren

 

Blok 6. Coachingsgesprek

 • De deelnemer kan dit gesprek bij voorkeur na blok 3 inplannen. Indien de deelnemer daar behoefte aan heeft mag het ook op een ander moment ingepland worden.
 • Sessie van 1,5 uur
 • Optioneel:

 

Thema’s voor een eventueel vervolg:

 • Binden en boeien van medewerkers
 • Veerkracht en andere thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid: ziekte, mobiliteit, leefstijl, motivatie
 • Time-management
 • Visie- en strategieontwikkeling
 • Effectief vergaderen
 • Verdere begeleiding bij teamontwikkeling
 • 3-4 maanden na einde van de training nog 2-3 coachingsgesprekken

Investering

 • Open Inschrijving: minimaal 5 deelnemers. Prijs per persoon: € 1.975,- Inclusief locatiekosten en exclusief BTW.
 • planning: Eerste kwartaal/voorjaar 2022.