Teamontwikkeling

Werken aan gezonde teams

Coaching

Om doelen te bereiken, zijn soms nieuwe inzichten nodig. Een spiegel voorhouden helpt.

Procesbegeleiding

Samenwerken levert meer op. De manier waarop bepaalt het eindresultaat.

Mediation

Heeft u een zakelijk of arbeidsconflict en komt u er, al dan niet met behulp van anderen, niet meer uit?

Teamscan

De online Teamscan D3rdeweg geeft u inzicht in de werkrelatie op team-, afdelings- of organisatieniveau.

Vertrouwenspersoon

Medewerkers hebben recht op veilige, integere en gezonde werkplek.