De D3rdeweginterventie.

Vóór er ruzie ontstaat, medewerkers ziek worden of vertrekken.

Bij 9 van de 10 mediations die ik als MfN registermediator begeleid is de escalatiegraad hoog en zit één van de partijen ziek thuis. Niet zelden is een herstel van relatie dan niet meer mogelijk en is een afscheid de best haalbare oplossing. “Was nou eerder gekomen!!” Hoe vaak ik dat niet gedacht heb!

Neem een afslag eerder!

Dan heb ik het over situaties waarin er nog geen sprake is van een conflict, maar wel de eerste rimpels in de samenwerking zichtbaar zijn en de eerste irritaties en problemen zijn ontstaan. Misschien hebben betrokkenen ook al eens met elkaar besproken, maar veel verbetering is er nog niet te zien en men begint echt ‘iets te vinden’ van elkaar. Vragen beginnen plaats te maken voor oordelen. De praktijk leert dat deze eerste gevoelens van ongemak en onvrede zich snel kunnen ontwikkelen tot iets groters en makkelijk kunnen uitgroeien tot een conflict. Het is net een glijbaan en eenmaal in beweging is het moeilijk te stoppen..

Ik bied de D3rdeweginterventie aan, vóór er ruzie of geschil ontstaat en voordat medewerkers ziek worden of op zoek gaan naar een andere baan.


Drie gesprekken
De D3rdeweginterventie bestaat uit 3 gesprekken. Eerst een individueel gesprek met elk van de betrokkenen apart. In deze intake kunnen betrokkenen in alle rust en veiligheid hun verhaal doen en weet ik wat er speelt. Na deze gesprekken volgt een gezamenlijke ontmoeting, waarbij deelnemers/partijen geholpen worden ook de lastige zaken met elkaar te bespreken, naar elkaar te luisteren en waar nodig en gewenst samen afspraken te maken. Alles met als doel de werkrelatie te herstellen!

Aanvragen en/of meer info D3rdeweginterventie